Lately I realized I like to go against the tide with trends. When everyone wore neon, I had on pastels. 90’s grunge was in every closet, I stuck to the 50’s. Now Air Maxes, Nikes and any other sneaker is “in”, while I started wearing heels (and learnt to walk in them). Don’t get me wrong – I love wearing running shoes to long coats or skirts, but I’ve finally appreciated the power high heels give you. From the posture to just looking put together, the click-clack sound automatically brings a Beyonce (#Flawless) feel to my day.

 
Ostatnio zauważyłam, że lubię iść pod prąd z trendami. Kiedy wszyscy nosili neon, ja wolałam pastele. Grunge lat 90-tych był w każdej szafie - u mnie znajdowało swoje miejsce lata 50-te. Teraz modne są Air Max’sy, Nike i każdy inny sportowy but, podczas polubiłam obcasy (i nauczyłam się w nich chodzić). Nie zrozumcie mnie zle – kocham nosić adidaski z długim płaszczem albo z spódnicą, ale wreszcze doceniłam siłę, które obcasy przynoszą. Od postury do wyglądania poukładanie, dzwięk stukających obcasów odrazu powodują, że czuję się pewniej.
 
When I was younger I had many adventures with tripping, falling on my face and walking barefoot – all because of HEELS. It has taken me almost 16 years to find the perfect pair which I bought in New York this past vacation. Strappy, chunky and black – that was all I need for these babies to find themselves in my wardrobe. The best way to check if shoes are good for walking? One night out in Soho and the streets will judge. Thankfully these lovelies passed and a day in Cracow with them on didn’t scare me anymore.

Kiedy byłam młodsza miałam wiele prygód wywracając się, podając na twarzy i chodząc na boso –  wszystko przez OBCASY. Zajeło mnie prawie 16 lat, żebym znalazła idealną parę, które kupiłam w Nowym Jorki na tych wakacjach. Proste, czasne i grube – tyle wystarczyło, żeby te małe cudzeńka znalazły się w mojej szafie. Najlepszy sposób, żeby sprawdzić czy buty nadają się do noszenia? Jedna noc w Soho i ulicę będę sędzią. Na szczęście te piękne przeszły test i dzień w Krakowie z tymi butami nie wydawało się takie straszne.   
(ph. Karolina Betleja/ Coat: Vintage Army, sweater: Forever 21, trousers: Tj Maxx, sunglasses: Oscar De La Renta, shoes: Report Signature)


Lets talk New York. Lets talk Manhattan. Lets start from Uptown.
Central Park is a classic place to visit (thank you every movie with Tim Hanks and Meg Ryan!). Not only because it is so iconic but also it's the cheapest place to eat. All I needed was a lunch box and a rock and you can call me a happy camper. I also love sleeping, reading and just relaxing on the fresh grass. It feels like an actual home. And to top it off there is always something going on - a jazz band playing next to the zoo, roller-skaters showing off tricks or a show filming a scene (last episode of Gossip Girl anyone?).

Pogadajmy o Nowym Jorku. Pogadajmy Manhattan. Zacznijmy od Uptown.
Central Park to klasyczne miejsce do zwiedzenia (dziękuję filmy z Tom Hanks i Meg Ryan w rolach głównych!). Nie tylko dlatego, że jest ikonowy, ale też jest najtańszym miejscem do zjedzenia. Potrzebowałam tylko pudełko na drugie śniadanie i głaz i można mnie nazywać szczęśliwą. Uwielbiam również spać, czytać i relaksować na tej świeżej trawie. Jest uczucie jakby się było w domu. Na dodatek zawsze coś się dzieje - zespół jazzowy grająca niedaleko zoo, rolkarze popisujących się nowymi sztuczkami bądź jakiś serial kręci jakiś odcinek (pamiętamy ostatni odcinek Plotkary?)Next is the Upper East Side (so many GG moments - sorry/not sorry if you're sick of it). Not only can you visit The Metropolitan Museum of Art and see world's history in 2 mln square feet but also divine food at (shocking) not so expensive restaurants and explore the rich elite part of the city. You guys have no idea how sitting on simple, 5 mln dollar apartment staircases can make you feel like a Waldorf or Van Der Woodsen.

Następnie mamy Upper East Side (tyle momentów związanych z GG - przepraszam nie przepraszam jak masz dość). Nie tylko można odwiedzić Metropolitan Muzeum Sztuki i zobaczyć dzieje ludzkości w 19000 m2, lecz można zjeść boskie jedzenie w (o dziwo) niezbyt drogich knajpkach i odkryć bogate elitowe część miasta. Nie macie pojęcia jak siedzenie na prostych schodkach do apartamentów wart 5 mln dolarów może spowodować, że czujesz się jak z rodziny Waldorf czy Van Der Woodsen.
Skipping through Midtown I managed to find myself in Times Square. I can't say much because everyone knows everything about this little spot but 1. Always keep an eye on people giving out tickets for a Broadway show and 2. DO NOT eat there because you can only buy American (not new yorker) food.

Pomijając przez Midtown udałam się do Times Square. Nie mogę wiele napisać na ten temat bo wszystko już jest omawiane już o tym małym punkcie, lecz zapamiętajcie 1. Zawsze miejcie oczy otwarte na ludzi, którzy rozdawają darmowe bilety na spektakl na Broadway i 2. NIE polecam jeść tam ponieważ można tylko kupić amerykańskie jedzenie (nie nowojorskie).  
Next stop - Soho! My favorite NY neighborhood. Though the cheapest article of clothing I had found were some Stella McCartney trousers for 107$ (of course they didn't have me size!) and the most expensive item was a SL fur coat for 30k$ - I still loved strolling from store to store and pretending to be so rich that I don't buy anything. P.S Thank you ... at Saint Laurent for a wonder talk and water. And the best time to visit is at night a Friday night when all the fashion people go out and show of what they bought the other day. And I think they're playing a game with others: Guess how much I payed for this stretched-out, basic, black sweater? (Minimum 150.78$). I love the confidence that flows throw the streets, expecting me to wear anything Alexander Wang as if I might see him and hoping for a high-five from him.

Następny przystanek - Soho! Moja ulubiona dzielnica w NY. Pomimo, że najtańszą ciuch to były spodnie od Stelly McCartney za 107$ (oczywiście nie mieli mojego rozmiaru!), a najdroższa rzecz to był futrzany SL płaszcz za 30-tyś.$ - to uwielbiałam przechadzać od sklepu do sklepu i udawać, że jestem taka bogata, że nic nie kupię. P.S dziękuje ... w Saint Laurent za cudowną rozmowę i wodę. Najlepszą porę na zwiedzenie dzielnicy jest nocą piątkowy wieczór gdzie fashionistki wychodzą, żeby pokazać się w nowo kupionych strojach. Myślę, że próbują grać w grę z innymi: Zgadnij za ile kupiłam swój rozciągnięty, zwykły, czarny sweter? (Minimalnie 150.78$). Kocham tą pewność siebie płynąca przez ulice, które oczekują odde mnie, żebym miała na sobie rzeczy Alexander Wang'a jakbym przypadkowo go zobaczyła i  czekała w nadziei na piątkę od niego.

Lastly we have the Financial District. From 9/11 to visiting the Statue of Liberty (by the way it was my first seeing the monument). I believe it's the perfect neighborhood for newcomers to start discovering when coming to New York. It's one of the more clean districts and Century 21 usually will have a sale (90% off!).

Na koniec mamy Financial District. Od 9/11 to zwiedzania Statuę Wolności (przy okazji to był mój pierwszy raz widząc pomnik). Wierzę, że to najlepsza dzielnica, aby zaczynać odkrywanie Nowego Jorku. To jedna z bardziej czystych okolic i Century 21 zapewne ma swoje wyprzedaże (minus 90%!).There we have it - my tour around the North-East States! Thank you all for joining me and hopefully there will be more places in the future to explore and write about. 'Till the next post, xoxo

Oto mamy już koniec przygody po pólnocno-wschodnej Ameryki! Dziękuję za wspólną podróż i miejmy nadzieje, że w przyszłości będę więcej miejsc do zwiedzenia i opisania. Do następnego postu, xoxo


(Driving on the Brooklyn Bridge at night! And yes this photo is supposed to be shakey.)

(ph. Friend and me/ sweater: Forever 21, skirt: Century 21, shoes: Zara, earrings: Forever 21)We are ending our trip to the States with my favorite place on this tiny planet - New York City! I don't care how dirty it is or that people or rude there - I just admire it's beauty hidden between the streets.
Kończymy naszą podróż po Ameryce z moim ulubionym miejscem na świecie - Nowy Jork! Nie obchodzi mnie jak brudne jest miasto albo jacy niemili są mieszkujących tam ludzie - poprostu ubielbiam podziwiać piękno,który kryje się między ulcami.
Starting from the east (Long Island) I fell in love with the south beaches - sands without pebbles, big waves and clear water. Perfect for boogie-boarding or just relaxing. I especially encourage anyone to visit when it isn't hot and sunny, when the water is still warm enough to swim in and the white sand turns a bit gray and the sea a dusty navy. Breathtaking!

Zaczynając od wschodu (Long Island) zakochałam się w południowych plażach - piasek bez otoczaków, duże fale i przejrzysta woda. Idealne miejsce na "boogie-boarding", czy na odpoczynek. Szczególnie zachęcam zwiedzieć takie miejsca kiedy pogoda nie jest duszna i gorąca, kiedy woda jest na tyle ciepła, żeby się w niej kąpać lecz biały piasek zamienia się na lekko szarawy kolor a morze ma zakurzoną, grantową barwę. Widok zapierający dech w piersiach! From the beach I like to go to drive to Queens to eat the most delicious cupcakes! The Union Turnpike area offers from colorful candy shops to fresh-smelling bakeries. Getting closer to west Queens I always find good deals when it comes to department shopping (TjMaxx, Marshalls, Home Goods etc.). After that hop on to a subway to my "hometown" -Brooklyn!

Z plaży lubię iść jechać na Queens na najpyszniejsze babeczki na świecie! Okolice Union Turnpike mają wiele do zaoferowania od kolorowych sklepów cukierniczych do świeżo pachniących piekarniach. Bliżając się do zachodnich Queens zawsze znajduję "dobre deal'e" kupując w handlowcach (TjMaxx, Marshalls, Home Goods i itp.). Potem wskakuj na metro, które zawiezie Was do mojego "rodzinnego miasta" - Brooklyn!I started to see Greenpoint (the polish neighborhood of Brooklyn) evolve. And I'm not talking about polish restaurants but vintage shops affordable vintage shops, tattoo parlors and handsome men either a) sitting on apartment staircases or b) riding very thin bikes. Smells like hipsters are approaching!  Another place I always love to visit is Bedford. It's called "The New Manhattan". I love how everything is on the streets - books, home decor, jewelry, flowers and much more! And the best thing is to see all of it you only have to open a door from a flat.

Zaczęłam dostrzegać jak Greenpoint (inaczej polska dzielnica w mieście) rozwija się. I nie mówię o polskich restauracjach ale o sklepach vintage sklepach vintage z przystępnymi cenami, salony tatuażu i przystojnych mężczyn albo a) siedzących na skodkach bloków bądź b) jeździących na cienkich rowerach. Czuję zapach hipsterów zbliżających się! Kolejnym miejscem do zwiedzania jest Bedford. Też można go nazwać "Nowym Manhattanem". Kocham jak można znaleść wszystko na ulicy - książki, rzeczy do wystrój wnętrz, biżuterię i wiele więcej! A najlepsze z tego wszystkiego jest, że wystarczy otworzyć drzwi od mieszkania, żeby zobaczyć co się dzieje.


Now all there is left is ... MANHATTAN! But because there is so much to write I'll leave that for a whole different post coming soon!
'Till the next post, xoxo

Teraz tylko został do opisania... MANHATTAN! Lecz jest tyle do napisania, że zostawię na następny post, które ukarze się niebawem!
Do następnego razu, xoxo

(ph.Friend/ Blouse: Love & Liberty, shorts: H&M, sunglasses: Forever 21)

Just a quick photo before my post about the New York experience (and expect 3 more posts!).

Szybkie zdjęcie przed postem o moich wrażeniach w Nowym Jorku (spodziewajcie aż 3 posty na ten temat!).

(ph.Dad/ dress: vintage, jacket: Zara, shoes: Report Signature, sunglasses: Betsy Johnson)